Varför Yoga?

KNOW THY SELF!

Yoga betyder att förena. Yoga är vägen av dig själv, genom dig själv och till dig själv. Att förena sig med sig själv. Det är alltså ett sätt att vakna upp, se eller lära känna sig själv. De flesta stora filosofer genom tiderna har alltid pekat på detta – självkännedom – som en väg till visdom och förståelse.

Yoga ökar medvetenheten om dig själv, hur du och din kropp fungerar och samspelet mellan kropp och själ. Att utöva Yoga regelbundet påverkar utövaren på många plan: fysiskt, mentalt, emotionellt och själsligt. För dig som finner ordet själsligt lite läskigt tänk på det som att du kommer närmare dig själv på ett sätt som inte går att beskriva i ord. Att du får insikt och vishet om livet utan att använda analytiskt tänkande. Yoga ger en förståelse för att vi faktiskt existerar utan alla de ideer vi konstruerar. Att vi är mer eller större än vad vi kan förstå med enbart vår tankeverksamhet.

Enda sättet att verkligen förstå hur Yoga kan vara bra för just dig är att praktisera det så –

Hjärtligt välkommen att börja din resa med oss!

Katarina, Therése, Alexandra, Ulrika, och Maria