Yoga

Ordet yoga är sanskrit och betyder balans/förening. Yoga är en  disciplin för att åstadkomma balans mellan kropp, sinne och själ. Ett system för fysisk, mental och andlig träning. En vanlig missuppfattning är att yoga är svåra fysiska övningar och avancerade ställningar, men yoga är en fullständig vetenskap för livet, ett fullständigt system vilket bl.a. inkluderar fysiska ställningar som en del av många olika komponenter. Yoga är helt enkelt ett verktyg som ger dig möjlighet att utforska din egen mänskliga natur. Det finns många typer av yoga men alla former strävar efter samma mål: insikt, visdom & välmående.

Hathayoga är den i Europa mest kända formen av yoga och är ett samlingsnamn för alla former av fysisk yoga d.v.s där vi arbetar med att öka medvetenhet genom fysiska yogaställningarna eller asanas som det också kallas. Därför är de flesta populära yogaformer idag, såsom Iyengar Yoga, Ashtanga Yoga och Yinyoga, olika typer av Hathayoga, men de har tagit nya namn och skiljer sig lite åt.  Hathayoga öppnar upp och renar kropppens energisystem genom  kroppsställningar (asana), andningskontroll (pranayama), koncentrationsövningar och meditation. Genom dessa metoder skapar man balans och uppnår fysisk såväl som psykisk hälsa samt att man utvecklar en förståelse och kontakt med det gudomliga, andliga i vardagliga ting.