Mindfulnessmeditation

Mindfulnessmeditation är en nygammal metod för att lindra stress och kunna klara livets utmaningar på ett bättre sätt. Mindfulnessmeditation har under många år beprövats vetenskapligt och visat sig ha positiva effekter, både psykologiska och kroppsliga.

Mindfulness handlar om att vara medveten och närvarande med det som händer här och nu. Att möta verkligheten som den faktiskt är, utan att undvika, fly eller lägga till något. Vanligtvis förenas vår omedelbara nu upplevelse med våra egna värderingar, tankar, projektioner och fantasier. Detta innebär att vi allt för sällan kommer i kontakt med vår direkta här och nu upplevelse. Vi värderar, undviker, ältar, förnekar, tolkar och förvränger. Vi oroar oss inför framtiden och ältar det förflutna. Jon Kabat-Zinn, utformaren av åttaveckorsprogrammet och en av pionjärerna inom mindfulness i väst, ger följande definition:

“Mindfulness handlar om att se det som är. Mindfulness ersätter förnekande och förvrängning med klarheten hos acceptans, vilket leder till visdom och bättre val”

Mindfulnessträning har sina rötter inom Buddhismen och består till stor del av olika meditationstekniker som med regelbunden träning utvecklar vår medvetenhet till alla våra sinnen, sensationer, det emotionella livet och tankevärlden. Buddhismens intresse av mindfulnessmeditation har alltid haft samma syfte av befrielsen från själslig smärta och lidande. De mindfulnesskurser som mindfulnesskällan erbjuder har i grunden samma syfte – att hjälpa människor att må bättre, prestera bättre och kunna njuta mer av livet.

Skövde YogaCentrum håller 8 v.kurser i MBSR mindfulnessbaserad stressreduktion: klicka här för att läsa om våra kurser