Iyengar Yoga

VARFÖR IYENGAR YOGA?

Det finns många yogaformer, Iyengar Yoga tillhör familjen Hatha yoga. I Iyengar yoga betonar vi kroppens linjering i de olika övningarna. Iyengar yoga är precisierad där läraren ger detaljerade instruktioner om hur du ska röra kroppen i de olika poistionera. Detta resulterar i ett djupt fokus och utforskning av både kropp och själ och deras samverkan. Det tillåter oss att släppa lite på den inre dialogen för att ge hän till upplevelsen här och nu. Iyengar Yogan lägger stor vikt på “hur” positioner bör praktiseras. Vi har alla olika kroppar och utmaningar men med hjälpa av att Iyengar Yoga lärare har tränats i att modifiera ställingar till olika kroppars behov för att möta både gruppen såväl som det individuella behovet. Vi använder därför ibland redskap för att fördjupa kunskap genom att stå längre i positioner (med hjälp av stöd orkar vi längre) . Redskap används även i syfte för att få deltagare att förstå något, att få ett kroppsligt minne samt som ett stöd där vi är stela och utövar positionen “felaktigt” utan stöd.

Anledningen till att vi betonar linjering:

Linjering används för att beskriva hur vi säkrast placerar av kroppen i varje position så att vi belastar kroppen, leder och muskler på ett likmässigt sätt.

Varför är det viktigt? Korrekt linjering innebär att man placerar sin benstuktur precist över eller under varandra för att minska risken för slitage på leder samt för optimal stabilitet. Utan förståelse av korrekt linjering blir ofta effekten att man istället använder sina muskler och “sliter och drar” i kroppen för att hitta positionen, man tappar balans och leder tar stryk.

Vidare så har vi människor en tendens att överarbeta våra smidiga områden i kroppen samt att endast förlita oss på våra bättre utvecklade muskler. Detta innebär att utan linjeringen så arbetar vi inte med hela kroppen, vi överarbetar våra smidiga områden och jobbar mindre med våra stelare områden. Detta förstärker dålig kroppshållning och skapar obalans i kroppen. Korrekt linjering stärker de svagare delarna av kroppen samt att de även sträcker och förlänger våra stelare delar. När vi har bättre förståelse av god linjering i kroppen så behöver vi inte använda våra muskler lika mycket och vi kan lättare slappna av i positionen. Detta är en stor anledning till varför utövare inom Iyengar Yoga tar hjälp av diverse hjälpmedel, såsom bälten, klossar, stolar, rep m.m.

Resultatet blir ett mer harmoniskt och terapeutiskt arbete för kroppen och vi utvecklar balans och en mer hälsosam förståelse av vad en god kroppshållning är.

BKS IYENGAR

BKS Iyengar föddes 1918 i Indien och han har dedikerat sitt liv åt att sprida kunskapen om yoga runt om i hela världen. Han undervisade yoga sedan 1936, då han var 18 år. Hans målsättning har varit att visa att alla kan träna yoga oavsett ålder, kön eller nationalitet. Iyengar yoga är en av de mest utbredda formerna av yoga i världen – den finns i 47 länder. Om du vill veta mer om BKS Iyengar besök gärna hemsidan bksiyengar